Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Noi biomateriale avansate, inteligente de tip giomer cu diverse aplicatii in stomatologie

Home

Rezumat Proiect

Obiective

Institutia coordonatoare

Componenta consortiului

Autoritatea contractanta

Durata proiectului

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Bugetul proiectului

Rezultate

Legaturi utile

Contact

 

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant:

(PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI)

                                                                                                                                                                                     

An

Etape/ Denumirea Activităţii

Partener implicat ***)

Categoria de activitate *)

Data de finalizare a etapei

Rezultate asteptate

0

1

2

3

4

8

2012

Etapa I

Elaborarea modelelor conceptuale de noi biomateriale de tip giomer cu contractie mica la polimerizare, eliberare continua de ioni fluorura si rezistente mecanice ridicate Studii privind formularea si caracterizarea componentelor biomaterialelor de tip giomer

 

A.1.Cercetare fundamentala

A.2. Cercetare industriala

A.3. Dezvoltare experimentala

 

30 dec 2012

 

 

 

I.1. Elaborare modele conceptuale pentru sisteme de umpluturi pre-reactionate. Elaborare modele conceptuale pentru sisteme de umpluturi hibride continand umpluturi pre-reactionate, sticle bioactive si nanoumpluturi .Elaborare modele conceptuale pentru noi biomateriale  hibride avansate de tip giomer cu aplicabilitate in stomatologie.  

CO

A.1.2.Elaborare modele conceptuale

 

Modele conceptuale pentru sisteme de umpluturi pre-reactionate

Modele conceptuale pentru sisteme de umpluturi hibride continand umpluturi pre-reactionate, sticle bioactive si nanoumpluturi

Modele conceptuale pentru noi biomateriale  hibride avansate de tip giomer cu aplicabilitate in stomatologie  

 

I.2 .Elaborare modele conceptuale de noi derivati de Bis-GMA cu contractie mica la polimerizare.

Elaborare modele conceptuale pentru sisteme de noi acizi polialchenoici modificati bazati pe acid acrilic si N-acriloil-aminoacizi cu si fara grupari fotopolimerizabile

P1

A.1.2.Elaborare modele conceptuale

 

Mmodele conceptuale de noi derivati de Bis-GMA cu contractie mica la polimerizare.

Modele conceptuale pentru sisteme de noi acizi polialchenoici modificati

 

I.3. Model matematic. Elaborarea ecuatiilor teoretice pentru semnalul PPE utilizat in investigarea termica a solidelor. Selectia cazurilor particulare de detectie, care implica o dependenta matematica simpla in functie de parametrii experimetali. Studiul corelarii ecuatiilor teoretice cu posibilitatile experimentale

P2

A.1.2.Elaborare modele conceptuale

 

Model matematic si ecuatii teoretice pentru semnalul PPE utilizat in investigarea termica a solidelor

 

 

 

I.4. Studii privind obtinerea copolimerilor corespunzatori amestecurilor monomer de baza (derivat de Bis-GMA) / monomer de dilutie (TEGDMA, HEMA)

CO

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de laborator

 

I.5. Caracterizarea structurala,  fizico-chimica si mecanica a copolimerilor obtinuti (monomer rezidual, duble legaturi reziduale, absorbtia de apa, rezistenta la incovoiere si modul de elasticitate).

CO

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de caracterizare

 

I.6. Studii privind obtinerea si caracterizarea umpluturilor superficial active eliberatoare de ioni fluorura (spectroscopie IR,  microscopie electronică SEM şi AFM).

CO

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de laborator

Metode de caracterizare

 

I.7. Studii privind obtinerea si caracterizarea sticlelor pre-reactionate din acizi polialchenoici si sticle superficial active

CO

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de laborator

Metode de caracterizare

 

I.8. Studii  privind prepararea si caracterizarea noilor umpluturi hibride pe baza de  sticle pre-reactionate, sticle bioactive si nanoumpluturi (HAP/FHAP)

CO

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de laborator

Metode de caracterizare

 

I.9. Selectionarea combinatiilor de monomeri /umplutura anorganica in vederea formularii giomerilor

CO

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

 

I.10. Studii  privind sinteza si caracterizarea structurala si fizico-chimica a analogilor de Bis-GMA cu contractie mica la polimerizare.

P1

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de laborator

Metode de caracterizare

 

I.11. Studii privind sinteza si caracterizarea acizilor polialchenoici conventionali si modificati in vederea formularii umpluturilor pre-reactionate si respectiv a adezivului dentinar (RMN, FTIR, Tg)

P1

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metode de laborator

Metode de caracterizare

 

I.12. Determinarea absorbtiei si solubilitatii in apa a copolimerilor.

P3

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

Metoda de caracterizare

 

I.13. Studii privind compatibilizarea fazelor organice si anorganice in in  vederea formularii giomerilor. Studiul interactiunilor polimer/umplutura hibrida/adeziv dentinar

P3

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

 

I.14. Proiectare si elaborare studii de fezabilitate pentru produsele de tip giomeri

P4

A.3.1. Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica.

 

Studii de fezabilitate

 

I.15.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare

 

CO

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

 

I.16.Vizite de lucru

 

 

 

 

Schimb de experienta in laboratoare de profil

 

I.17.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor

P1

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

 

I.18. Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare

P3

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

2013

Etapa II

Elaborarea si realizarea modelelor experimentale pentru noile biomateriale stomatologice de tip giomer.

 

A.2. Cercetare industriala

10 dec

2013

 

 

 

II.1.Elaborare modele experimentale pentru sisteme de umpluturi pre-reactionate. Elaborare modele eperimentale pentru sisteme de umpluturi hibride continand umpluturi pre-reactionate, sticle bioactive si nanoumpluturi .Elaborare modele experimentale pentru noile biomateriale  hibride avansate de tip giomer

CO

A.2.2.Elaborare modele experimentale

 

Modele experimentale pentru sisteme de umpluturi pre-reactionate.

Modele eperimentale pentru sisteme de umpluturi hibride continand umpluturi pre-reactionate, sticle bioactive si nanoumpluturi

Modele experimentale pentru noile biomateriale  hibride avansate de tip giomer

 

II.2. Elaborarea  modelului experimental pentru un derivat de Bis-GMA

P1

A.2.2.Elaborare modele experimentale

 

Model experimental pentru un monomer derivat de Bis-GMA

 

II.3.Elaborarea  modelelor experimentale pentru acizii polialchenoici conventionali si modificati utilizati in formularea biomaterialelor de tip giomer

P1

A.2.2.Elaborare modele experimentale

 

Modele experimentale pentru acizi polialchenoici conventionali si modificati

 

II.4.Realizarea loturilor de test pentru giomerii de restaurare directa.

CO

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Lot  de test pentru giomerii de restaurare directa.

 

II.5. Realizarea loturilor de test pentru adezivul dentinar

CO

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Lot de test pentru adezivul dentinar

 

II.6.Caracterizarea  prin microscopie electronică (SEM, EDAX) şi AFM a giomerilor experimentali

CO

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Raport de cercetare

 

II.7. Realizarea studiilor fizico-chimice pentru seria de giomeri formulati (gradului de conversie a monomerilor)

CO

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Raport de cercetare

 

II.8. Determinarea rezistentelor mecanice  rezistenta la incovoiere si modulul de elasticitate conform normei ANSI ADA Specification No. 27 si STAS ISO 4049/2000).

CO

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Raport de cercetare

 

 III.9. Realizarea liniei experimentale de calorimetric PPE. Adaptarea, optimizarea si realizarea de noi celule de detectie pentru  solide compozite. Optimizarea programelor pentru achizitia si procesarea datelor experimentale. Experimente preliminare.

P2

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Raport de cercetare

 

II.10. Studii privind obtinerea si caracterizarea umpluturilor superficial active eliberatoare de ioni fluorura (difracţie de raze X; analiză termică complexă)

P2

A.2.1.Studii, analize

 

Raport de cercetare

 

II.11.Determinarea absorbtiei si solubilitatii in apa a giomerlor.

P3

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Raport de cercetare

 

II.12. Determinarea colorarii prin teste accelerate

P3

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Raport de cercetare

 

II.13. Proiectare si elaborare studii de piata pentru produsele de tip giomeri

P4

A.3.1. Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica.

 

Studii de piata

 

II.14.Participare la simpozioane nationale din domeniul biomaterialelor dentare.

CO

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Prezentari orale si postere la conferinte nationale si internationale

 

II.15.Participare la simpozioane nationale din domeniul biomaterialelor dentare.

P1

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

 

II.16.Vizite de lucru

P1

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Schimburi de experienta

 

II.17.Participarea la conferinte nationale si internationale cu topica in domeniul tehnicilor fototermice si/sau biomaterialelor.

Stagii de lucru alaturi de grupuri active in domeniul de interes apartinand unor laboratoare internationale.

P2

 

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

A.2.7.Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

Stagii de lucru

 

II.18.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare. Vizite de lucru

P3

 

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

Schimburi de experienta

2014

Etapa III

Realizarea si optimizarea tehnologiilor de laborator pentru giomerii de restaurare selectionati in urma studiilor fizico-mecanice. Experimentarea produselor.  Verificarea reproductibilitatii.

Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţatii biomaterialelor

Elaborare brevet

Publicare articol

Diseminare informatii

 

 

A.2.Cercetare industriala

C2. Protejarea drepturilor de proprietate industriala

10 dec.

2014

 

 

III.1. Elaborarea unor noi modele experimentale de analogi de Bis-GMA

P1

A.2.2.Elaborare modele experimentale

 

Modele experimentale pentru analogi de Bis-GMA

 

III.2.Realizarea instalatiilor si tehnologiilor de laborator pentru giomerul de restaurare

P4

A.2.5. Realizarea tehnologiilor de laborator

 

Tehnologii de laborator

 

III.3. Experimentarea giomerului de restaurare si a adezivului dentinar selectionati in instalatia de laborator. Verificarea reproductibilitatii sarjelor prin determinarea caracteristicilor  materialelor obtinute (proprietati fizico-chimice si mecanice).

CO

A.2.6.Experimentarea modelelor de giomeri

 

Raport de experimentare

 

III.4. Participare la experimentarea modelelor de giomeri de restaurare si verificarea reproductibilitatii sarjelor de monomeri si acizi polialchenoici

P1

A.2.6.Experimentarea modelelor de giomeri

 

Raport de experimentare

 

III.5. Cresterea performantelor calorimetriei PPE pentru investigarea termica a giomerilor.

P2

A.2.6.Experimentarea modelului de calorimetrie PPE

 

Linie experimentala de calorimetrie PPE

 

III.6. Determinarea adeziunii biomaterialelor selectionate la substraturile dure dentare (smalt si dentina).

P3

A.2.1. Studii, analize

 

Produse selectionate d.p.d.v. a biocompatibilitatii

Raport de cercetare

 

 

III.7. Realizarea testelor de citotoxicitate pentru giomerul de restaurare

P3

A.2.5.Realizarea modelelor experimentale

 

Teste de citotoxicitate

 

III.8.  Demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor si sistemelor obtinute in vederea promovarii

CO

A.2.7. Demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii

 

Raport de demonstrare

 

 

III.9.  Participare la demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor si sistemelor obtinute in vederea promovarii

P2

A.2.7. Demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii

 

Raport de demonstrare

 

 

III.10.  Participare la demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor si sistemelor obtinute in vederea promovarii

P3

A.2.7. Demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii

 

Raport de demonstrare

 

 

III.11.  Participare la demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor si sistemelor obtinute in vederea promovarii

P4

A.2.7. Demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii

 

Raport de demonstrare

 

 

III.12. Elaborarea unui brevet de inventie

 

CO

C2. Protejarea drepturilor de proprietate industriala

 

Brevet de inventie

 

III.13. Participare la elaborarea a unui  brevet de inventie

P1

C2.. Protejarea drepturilor de proprietate industriala

 

Brevet de inventie

 

III.14. Participare la elaborarea unui brevet de inventie

P3

C.2. Protejarea drepturilor de proprietate industriala

 

Brevet de inventie

 

III.15. Participare la elaborarea unui brevet de inventie

P4

C.2. Protejarea drepturilor de proprietate industriala

 

Brevet de inventie

 

III.16.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare

CO

D2  - Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului

 

Prezentari orale si postere la conferinte nationale si internationale

 

 

III.17.Vizite de lucru

CO

 

D3 - Vizite de lucru / schimburi de buna practica

 

Schimb de experienta

 

III.18.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare

P1

D2  - Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

 

III.19.Vizite de lucru

P1

D3 - Vizite de lucru / schimburi de buna practica.

 

Schimb de experienta

 

III.20.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare si a proceselor fototermice

P2

D2  - Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale

 

III.21.Participare la simpozioane nationale si internationale din domeniul biomaterialelor dentare

P3

D2  - Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului

 

Prezentari orale si postere la conferinte

nationale si internationale