Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Noi biomateriale avansate, inteligente de tip giomer cu diverse aplicatii in stomatologie

Home

Rezumat Proiect

Obiective

Institutia coordonatoare

Componenta consortiului

Autoritatea contractanta

Durata proiectului

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Bugetul proiectului

Rezultate

Legaturi utile

Contact

 

ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT

Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Tip organizaţie

Rolul organizaţiei in proiect

(Coordonator/partener)

Universitatea Babes-Bolyai -Institutul de Cercetari in Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca

UBB-ICCRR

UNI

CO

Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”Iasi

ICMPP

I-AR

Partener 1

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj-Napoca

INCDTIM

INCD

Partener 2

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”,

Cluj-Napoca

UMF

UNI

Partener 3

S.C. REMED PRODIMPEX S.R.L., Bucuresti

REMED

SRL

Partener 4

 

Coordonator

 

CO: Universitatea Babeş-Bolyai, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1,  codul poştal 400084, telefon 0264/405300, fax 0264/59190, e-mail cercetare@staff.ubbcluj.ro,  cod fiscal 4305849, cont bancar IBAN RO 19 TREZ 2165003XXX006747 deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca e-mail:cercetare@staff.ubbcluj.ro, reprezentată prin RECTOR Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, Director financiar-contabil ec. Istvan Pusok, si Director de proiect Dr. CRISTINA-ALEXANDRA PREJMEREAN, CSI, tel. 0749025859, Fax: 0364-405972., email: prejmerean_cristina@yahoo.com

 

Parteneri

 

P1- Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, cu sediul în Iasi , Aleea Grigore Ghica Voda, 41A, Cod 700847, tel: 0232-217454, fax: 0232-211299, e-mail: pponi@icmpp.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. 11/,  cod fiscal 11409036., cont bancar IBAN: RO71TREZ 4065003xxx000239,Trezoreria Iasi, reprezentata prin DIRECTOR  Prof.dr.ing. Bogdan SIMIONESCU, Contabil sef/Director economic……………… si   Responsabil de proiect CSI.dr.Tinca BURUIANA, tel. 0232-217454, Fax: 0232-211299, email: tbur@icmpp.ro,

 

P2- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath nr.65 -103,  Cod postal 400293, tel: 0264-584616, fax: 0264-420042, e-mail:  itim@itim-cj.ro , inregistrata la Registrul Comertului nr.......,  cod fiscal R13221445,cont 506913221445 Cod INB RO74TREZ2165069XXX009829, Trezoreria Cluj, reprezentata prin DIRECTOR  Dr. ing. Adrian BOT, Director economic Ec. Emilia VLAS, Responsabil de proiect Dr. Dorin Nicolae DADARLAT, tel........., Fax:............, email: .............

 

P3- Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 13,  Cod.400023, tel: 0264-597256, fax: 0264-597257, e-mail:.......... , inregistrata la Registrul Comertului nr. ……,  cod fiscal 4288047, cont bancar IBAN: RO84TREZ2165003XXX006741, Trezoreria statului Cluj, reprezentata prin RECTOR  Conf.dr. Alexandru IRIMIE, Director economic Ec. Sorina TecaR  si  Responsabil de proiect Sef  lucrari Loredana Adela Colceriu-Burtea, tel. 0722953352, Fax:0264-597257, email: loredana_cc@yahoo.fr,

 

P4- S.C. REMED PRODIMPEX S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Bd. Basarabiei nr.208A, Cod poştal 022131, tel: 021-3527998, fax: 021-3528071 , e-mail: remed@clicknet.ro , inregistrata la Registrul Comertului nr....,  cod fiscal RO7447015, cont bancar IBAN: RO36TREZ7025069XXX003855, Trezoreria Statului Bucuresti, reprezentata prin DIRECTOR Dr.Ing.Petru Bodoga ,  Contabil sef/Director economic……… si  Responsabil de proiect Dr.Ing.Camelia AGAPESCU. tel.021.352.79.98, Fax: 021.352.80.71, email: contact@remedlab.ro