Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Noi biomateriale avansate, inteligente de tip giomer cu diverse aplicatii in stomatologie

Home

Rezumat Proiect

Obiective  

Institutia coordonatoare

Componenta consortiului

Autoritatea contractanta

Durata proiectului

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Bugetul proiectului

Rezultate

Evenimente

Legaturi utile

Contact

 

Rezumat:

Prezentul proiect de cercetare isi propune elaborarea, realizarea si experimentarea unor noi biomateriale avansate, inteligente, apartinand clasei giomerilor, caracterizandu-se prin contractie la polimerizare scazuta, eliberare continua in timp a ionilor fluorura, aderenta superioara la tesuturile dure dentare, proprietati mecanice ridicate si biocompatibilitate crescuta cu diverse aplicatii in stomatologie.

Datorita aspectelor multiple ale problemelor ce se vor a fi solutionate prin cercetarea propusa, aria tematica are caracter multidisciplinar, la realizarea obiectivelor propuse fiind necesara participarea specialistilor din mai multe domenii : chimie, fizica, stiinta materialelor, biologie, medicina.

Rezultatele lucrarilor de cercetare se vor concretiza in urmatoarele:

a) Realizarea unui giomer nou cu proprietati imbunatatite de restaurare directa pentru dintii anteriori si posteriori;

b) Realizarea unui bioprodus nou anticariogenic, profilactic, pentru sigilarea santurilor si fosetelor la copii;

c) Realizarea unui nou giomer pentru a fi folosit ca material de baza/liner sub restaurarile directe

d) Realizarea unui nou adeziv pentru imbunatatirea adeziunii giomerului destaurare la smalt si dentina;

e) Elaborarea a 4 tehnologii pentru obtinerea produselor stomatologice

f) Realizarea studiilor preclinice si biologice pentru produsele elaborate

g) 6 articole ISI in domeniu

h) 2 brevete

i) Demonstrarea functionalitatii si utilitatii materialelor

j) Elaborarea a 4 specificatii tehnice

k) Prezentari ale rezultatelor cercetarii la simpozione si conferinte nationale si internationale

Avand in vedere activitatile ample si variate care urmeaza sa fie intreprinse, proiectul necesita formarea unui consortiu constitit din cinci parteneri (doua universitati, un Institut National de Cercetare, un Institut al Academiei Romane si o societate comerciala.

Abordarile cercetarilor in domeniul materialelor de tip giomer, face ca proiectul GIODENT sa se incadreze in domeniul prioritar de cercetare 7. Materiale, procese si produse inovative, directia de cercetare 7.1. Materiale avansate, tematica de cercetare  7.1.6. Materiale si biomateriale avansate pentru cresterea calitatii vietii (sanatate, sport, educatie, etc.). 

Proiectul este de tip parteneriat si are o durata de 36 luni.